Финална среща от обучението за Ученически съвети в гр. Хисаря

На 18 януари се проведе финалната среща от обучението за Ученически съвети в гр. Хисаря с деца и младежи от СУ "Христо Смирненски" гр. Хисаря /СОУ"Христо Смирненски" гр. Хисаря/ Бяха припомнени основните етапи при организиране на събитие с акцент върху принципите на неформалното образование. Дискутира се ролята на отбелязването на национални и международни дни във функционирането на Ученическия съвет, като се представи новият наръчник на Младежкия център “Неформални дейности за 12 международни дни, свързани с правата на човека”.
 
Участниците избраха инициатива, която да реализират в следващите месеци. По групи поставиха целите, основните задачи и роли, необходимите материали и техника, времеви график. В последващите заседания на съвета инициативата ще бъде подробно планирана на база изготвеното към момента. Преминавайки през програмата, децата и младежите, членове на Ученически съвет, придобиха знания и умения за: творческо мислене, работа в екип, доброволчество, активно участие в училищния живот и свободно изразяване на гражданска позиция.
 
Мотивацията за гражданско участие също е основополагаща за функционирането на тази структура. Това е и причината да даваме примери от своя опит и добри практики. Затова на тази последна среща участие взе и Симеон Марков - ученик в 12 клас, който винаги е с активна роля в различни събития, свързани с ученическите съвети и участваше в организацията на първия по рода си Национален форум за ученическо самоуправление.
 
Образователната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.