Финални срещи от обучението за Ученически съвети в СУ „Иван Вазов“ гр. Сопот и СУ „Пейо Яворов“ гр. Пловдив

На 27 февруари и 9 март се проведоха финалните срещи от обучението за Ученически съвети в СУ „Иван Вазов“ гр. Сопот и СУ „Пейо Яворов“ гр. Пловдив.
 
Бяха припомнени основните етапи при организиране на събитие с акцент върху принципите на неформалното образование. Дискутира се ролята на отбелязването на национални и международни дни във функционирането на Ученическия съвет, като се представи новият наръчник на Младежкия център „Неформални дейности за 12 международни дни, свързани с правата на човека”.
Участниците и от двата Съвета избраха по 2 инициативи, които да реализират в следващите месеци. По групи поставиха целите, основните задачи и роли, необходимите материали и техника, времеви график. В последващите заседания на съвета инициативите ще бъдат подробно планирани на база изготвеното към момента.
 
Преминавайки през програмата, младежите, членове на Ученическия съвет, придобиха знания и умения за: творческо мислене, работа в екип, доброволчество, активно участие в училищния живот и свободно изразяване на гражданска позиция. В град Сопот се проведе и среща с педагогическия състав на училището. Целта ѝ бе да запознае учителите с функциите на Ученическите съвети и как могат да бъдат подкрепени.
 
Програмата за Ученически съвети стартира и в още училища, за които скоро ще ви разкажем.
 
Образователната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.