Гост-лектори в програма "Млад изследовател"

Четвъртата и петата срещи от образователната програма „Млад изследовател“ на ОП „Младежки център Пловдив“ се проведоха с гост лектори.

Четвъртата среща бе посветена на работата с кафявата мечка (Ursus arctos) – най-едрият сухоземен хищник в Европа. По темата говори д-р Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките (БАН). Д-р Тодоров е единственият активен специалист по мечки в страната. Чрез интерактивна презентация бе представено състоянието на мечешката популация в България, конфликтът „Човек - Дива природа“ и важна информация за живота и активността на тези хищници. Проведе се и дискусия за актуалните сблъсъци между хора и мечки и какво е правилно да се предприеме в такива ситуации. Младежите проявиха интерес към възможностите за научна кариера в България. По време на дискусията бе представена и дейността на организацията „Мечешки истории“, която цели да представи мечките пред обществото и да помогне на хората да ги опознаят по интересен и атрактивен начин.

На петата среща от програмата гост-лектор бе Николай Николов – медиатор в ОП „Младежки център Пловдив“. Темата бе зелената икономика и възможностите за съвместна работа между бизнеса и екологията. Представена бе идеята за кръгова икономика и как всъщност повече печелят бизнесите, работещи с природосъобразни методи. Участниците споделиха как те допринасят за опазването на околната среда и какво биха желали да направят вбъдеще. Образованието като опазване на околната среда бе представено от научно-популярни филми за българската природа.

Младежите споделиха, че програмата е интересна, а срещите преминават приятно и в същото време – информативно. Всички изразиха желание за повече теренни проучвания и дейности сред природата, където може да се научи най-много по темите в „Млад изследовател“.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.