Имаш въпрос, получи отговор - младежка инициатива

Тази младежка инциатива дава възможност на всеки да зададе анонимно въпрос и да получи своя отговор от експерти в сферата на: здравето, финансите, изкуството, екологията, човешките права и други.
 
Можете да зададете въпрос до 31 май 2023 г. тук: https://padlet.com/katyakrivcheva/padlet-b6fltumxd4jdaisg
Отговорите ще бъдат качени на фейсбук страницата ни в периода от 5 до 11 юни 2023 г.
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.