Информационна среща по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

Във връзка със стартиране на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие", реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021, в нашата образователна биоградинка се проведе информационна среща с младежи за представяне на основните дейности и предстоящи събития по изпълнението му. На срещата взеха участие 40 младежи, членуващи в младежки клубове и организации, младежкия омбудсман на гр. Пловдив, заедно със своя заместник, както и представители на ученическите съвети.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.