Информационна среща в Община Кричим

На 13 май част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе информационна среща в град Кричим. На нея присъстваха представители на Общински младежки дом - Кричим, Народно читалище "Пробуда - 1912 г." гр. Кричим , ОДЗ "Ралица",  ДГ "Незабравка", Средно училище "П.Р. Славейков" - гр. Кричим.

Екипът ни ги запозна с дейностите по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие". Бяха обсъдени възможности за съвместна работа и осъществяване на общи дейности и инициативи с младежите в града. Една от предвидените последващи стъпки е да бъде направена информационна кампания сред децата, младежите, родителите и преподавателите в града, да се проучат техните нужди и потребности, за да се подготви най-подходящата програма за тях.

Работата в региона е част от основните дейности по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.