Информационни срещи с младежи от ромски произход в град Раковски

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посети град Раковски на 21 септември. Целта на посещението беше провеждане на информационна среща с ученици от ПГ „Петър Парчевич“ по време на която те се запознаха с дейностите на центъра.
Участниците се включиха в неформална дейност с опознавателни, отборни и състезателни игри. Те имаха възможност да покажат бърза мисъл, ловкост и изобретателност. Някои демонстрираха физически и волеви качества в игри за фокусиране, а други – пребориха страха си от публична изява, за да изразят мнение или за да покажат колко са остроумни.
Срещата бе организирана със съдействието на ръководството на училището.
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.