Информационни срещи в СУ „Найден Геров“ в ромския квартал „Столипиново“

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ посети СУ „Найден Геров“, където в рамките на три поредни дни проведе информационни срещи, с цел проучване на нуждите и потребностите на учениците от 8-ми до 11-ти клас.
 
Младежите взеха участие в опознавателни игри, упражнения за фокусиране и дискусии за извънкласни занимания, в които биха се включили. Сред посочените от тях интереси преобладаваха различни видове спорт, изкуство, музика, театър и др. В края на всяка от срещите учениците споделиха впечатленията си от проведените дейности и изявиха желание за участие в различни активности от неформалното образование.
 
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.