Инициативата "Месец на народните танци" продължи и през месеците април и май

Инициативата "Месец на народните танци" продължи и през месеците април и май, през които младежите, завладяни от фолклорната магия, увеличиха броя на научените хора, надградиха знанията си за българския танц и специфичните характеристики на всяка една от фолклорните области в България. 
 
През тези месеци всички участници се превърнаха в приятели, представяха се на различни сцени, пяха, забавляваха се и се смяха. Младежкият ентусиазъм и любов към традициите ни, сплотеността на колектива и приятелската обстановка, се превърнаха в основен стимул за всички участници да продължат да посещават и да разпространяват идеята за съхранение и опазване на културните ценности, предавани от векове насам. 
 
С днешния празник - Ден на българския фолклор, групата по народни танци и екипът на Центъра поздравява всички бивши, настоящи и бъдещи танцьори с пожелание за здраве и любов в сърцата, туптящи в ритъма на българската народна музика! Танцът е начин на живот! 
 
Срещата на групата по народни танци продължават и през летните месеци - веднъж месечно.
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.