Интерактивна среща „Младежите заедно за по-добро бъдеще“

  В  биоградинката  на „Младежки център Пловдив" се проведе интерактивна  среща на тема "Младежите заедно за по-добро бъдеще". Организатори и водещи на събитето бяха участници в програмата  „Млад стажант“. 

  По време на  срещата бяха засегнати  теми  като: защо е толкова важна екипната работа , как да се изслушваме, видовете комуникация, доверие и подкрепа, креативност.  Чрез дискусии и игри младежите имаха възможност да затвърдят уменията си, придобити по време на  предишни обучения и да обменят опит със свои връстници. 

  Събитието е част от проекта "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.   

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.