Как да превърнем една идея в младежки проект?

Творчеството, иновациите и младежкият ентусиазъм взеха нов завой в Биогарадинката на Младежки център Пловдив на 16 юни по време на събитието „Как да превърнем една идея в младежки проект?“.

Участниците преминаха през цялостния процес на разработване и реализиране на идея. Те коментираха трудностите, с които могат да се сблъскат и как да ги преодолеят. В резултат на групови неформални дейности са създадени уникални проекти от социално значение.

Младите хора обсъдиха какво е необходимо една идея да бъде иновативна и устойчива. Това от своя страна ги подготви за участието им във втория етап на конкурса за младежка инициатива, който след броени часове ще започне набирането на кандидатури.

Дейността е по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено приобщаване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.