Как да създадем творчески фотографии с мобилен телефон - младежка инициатива

Най-ценното нещо, което фотографията ни носи като умение е, че тя ни учи на процеса на вглеждане в неща, които обичайно бихме пропуснали или подминали. 
 
Затова с любовта си към това изкуство Диана Михайлова участва в конурса ни за младежи иницативи. Със своята идея и събитие тя цели да ни подтикне да търсим поетичното в ежедневието и да преоткриваме по нов творчески и абстрактен начин всички онези възможности около нас, които иначе биха останали невидими за очите ни. 
 
За изпълнението на творческата задача не е необходима специална фотографска техника. Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за напреднали.
 
Събитието е с вход свободен. Необходима е само регистрация тук: https://forms.gle/9uejxGQuSiJvFF4fA
 
За лектора: Ивелина Стоянова е докторант в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” и изследва взаимодействието между фотографията и съвременното изкуство.
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.