Клуб на икономиста

След успешното завършване на три последователни групи младежи от обучителната програма „Млад икономист“ няколко ентусиасти създадоха младежка инициатива за сформиране на пространство, в което младежи да имат възможността да положат основи или да надградят своята финансова грамотност и да се погрижат за постигането на своите „малки“ и „големи“ цели.
 
Ще дебатираме, дискутираме и анализираме теми от нашата действителност с насоченост икономика и финанси. Ще се опитаме заедно да достигнем до решенията на актуални проблеми, засягащи нас като отделни потребители и икономиката като цяло!
 
Ако искаш:
- Да се запознаеш с нови хора;
- Да придобиеш нови знания и опит;
- Да изразяваш мнението си по различни въпроси;
- Да имаш контрол върху своите доходи и спестявания;
- Да инвестираш разумно и изгодно;
- Да опознаваш икономическата обстановка в страната и областта;
- Да дебатираш по актуални теми и въпроси;
ТО ТОВА Е ТВОЕТО МЯСТО!
 
Всичко ще бъде представено по лесен, интересен и достъпен за всеки начин чрез използване на интерактивни неформални образователни методи, дебати, игри, ролеви ситуации, казуси (отнасящи се до нашето ежедневие) и др.
Място: ОП "Младежки център Пловдив"
Участници: младежи на възраст 15-29 години от град Пловдив и региона
Ако не съм участвал в срещите досега? - може да се присъедините към Клуба във всеки един следващ момент чрез попълване на регистрационната форма за участие
Колко често ще се срещаме? - два пъти в месеца в ден неделя от 16:00 ч.
Регистрация за участие в клуба тук: https://rb.gy/xyhifw 
 
Клубът се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.