Конференция по ДМГ- 21.03.2024

На 21 март в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ се проведе конференция по Дигитално-медийна грамотност. Тя протече по интерактивен начин: успяхме да споделим резултати и впечатления от работата ни по втория издаден наръчник, чиито теми представихме на младежите от обучителната програма „Младите (въз)действат 2“.
Официални гости на събитието бяха г-жа Мария Вълова - Директор Дирекция „Европейски програми“ към МОН, програмен оператор на Програма Местно развитие/Local Development Programme, г-н Николай Бухалов - заместник-кмет на „Спорт, младежки дейности и социална политика“, както и колеги от останалите Младежки центрове - Монтана Младежки център - Монтана - Youth Center Montana, Перник Международен младежки център - Перник/International Youth Center Pernik и Стара Загора Международен младежки център - Стара Загора, част от Национална мрежа на младежките центрове. Разбира се, присъстваха и партньорите ни по проекта - Norsensus Mediaforum, които ни гостуваха и през седмицата за Международния младежки обмен, на който имахме удоволствието да бъдем домакини.
Финалната част бе посветена на младите хора. На участниците, които преминаха през програмата и дори влязоха в обувките на обучители, официално бяха връчени удостоверения за успешното преминаване през различните сесии.
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.