Конференция за дигитално-медийна грамотност

На 9 септември в образователната биоградинка на ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе конференция за дигитално-медийна грамотност, на която се обсъдиха резултати и впечатления от проведените обучения на темите от наръчника „Младите (въз)действат“.
 
По време на събитието участие взеха представители на Национална мрежа на младежките центрове, Международен младежки център - Перник, на Програма Местно развитие , както и партньорите по проекта Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и норвежката организация Norsensus Mediaforum. Всички те разказаха за своята работа по наръчника, включваща разработване на теоретични и практически модули, както и прилагането им в различни обучителни дейности с младежи.
Участниците в програмата „Млад стажант 2“, които преминаха през всяка от дейностите, поместени в наръчника, също споделиха своето мнение – за любимите си теми, за това какви нови умения са придобили, кои са били незабравимите моменти и преживявания през последните месеци в центъра. Младежите получиха своите удостоверения за преминат стаж, а атмосферата се изпълни с много усмивки, емоции и снимки.
 
Образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ продължава работата си по програмата „Младите (въз)действат“, като през октомври стартира набирането на нови участници.
 
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.