Конкурс за образователен ромски медиатор

'sub-image news')); ?>

Обявен е конкурс за образователен ромски медиатор. Необходимите документи за кандидастване можете да отриете в линка:

https://youthcentre.plovdiv.bg/bg/liubopitno/konkyrs-za-obrazovatelen-romski-mediator#.Yy2RTXZBzIU

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.