Консултативният съвет към ОП „Младежки център Пловдив“ проведе своята първа среща

Първата среща на Консултативния съвет към ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе на открито, сред красотата на образователната ни биоградинка. Идеята за учредяването на Съвета бе овластяване на младите хора и активно участие в изграждането на младежки дейности и политики на местно и на национално ниво. В момента Консултативният съвет е съсредоточен върху разработване на направления за организиране и реализиране на 40 младежки инициативи, част от дейностите по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.