Литературно творческо ателие "Аберация"

На 12 ноември се проведе второто занятие на Литературно творческо ателие „Аберация“. Главната тема на срещата бе прозата. Бяха изследвани различни методи, по които участниците могат да провокират своето въображение.
 
Като упражнение младежите се гмурнаха назад в спомените си, чрез които да създадат разказ. Всеки от тях имаше възможност да представи написаното, както и да сподели мнението си за творбите на останалите. Свободното изразяване цели да развие читателската преценка на участниците, както и осмислянето на собствените им предпочитания и стил, чрез което да подобрят творческото си писане.
Следващото занятие на Литературно творческо ателие „Аберация“ ще се проведе на 26 ноември от 12:00 часа.
 
Творческото ателие се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.