Литературно творческо ателие "Аберация"

През месец декември Младежки център Пловдив отново се превърна в ядро на творческо писане, развихрено въображение и споделена атмосфера. Това се случи в занятията на Литературно творческо ателие „Аберация“.
 
По време на срещите младежите разгледаха различните типове сюжети и обвързаността им с времевата последователност. Също така изпълниха упражнения за развиване на творческото писане чрез проиграване на шаблонни встъпления, изграждане на образ по нестандартен начин и обрисуване на връзка между привидно несъвместими компоненти.
 
Следващите срещи на ателието ще продължат да се провеждат и през новата 2023 година.
 
Литературното творческо ателие се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.