Литературно творческо ателие "Аберация"

Имате ли интерес към литературата? Любопитно ли Ви е и обичате ли да се поставяте на мястото на писателя? Искате ли да се гмурнете в необятния свят на думите, като ги изследвате и използвате за построяването на произведения? Ако отговорът на тези въпроси е „Да!”, то нашето Литературно творческо ателие - „Аберация“ е точно за вас!
От 29 октомври ОП „Младежки център Пловдив“ стартира Литературно творческо ателие „Аберация”. Занятията ще се провеждат всяка първа и трета събота от месеца.
Какво целят творческите занятия?
- Създаване на поле за изява на млади таланти и осигуряване на подкрепа и менторство по време на развитието им;
- Предоставяне възможност на младежите да се потопят в магията на литературата и писането с цел себепознание, себеразвитие, откриване на съмишленици и нови интереси, изследване на различни мнения и гледни точки;
- Подобряване на следните качества и умения у участниците: освобождаване на въображението; езикови умения; владеене и правилно прилагане на нормите на съвременния български книжовен език; внимание и насоченост към детайла; дисциплина; повишаване на увереността; комуникационни умения; подобряване на критичното мислене; анализиране на текстове; подобряване уменията за четене с разбиране; по-добро структуриране на текста и речта.
 
Предвиждат се разнообразен тип срещи с много упражнения за креативност и съставяне на различни по обем, форма и род текстове. Ще се изследват творчески похвати и ще се провеждат дискусии относно литературата, четенето и писането. Участниците ще имат възможността да повдигат интересни за тях самите теми.
Програмата ще продължи през зимата и пролетта, като не се изисква задължително присъствие на всяка от нейните части. За участието си младежите ще получат удостоверение.
- Дейностите ще се провеждат в ОП „Младежки център Пловдив“.
- Събитието е предназначено за младежи (15-29 г.)
- Участието Ви е напълно безплатно! Нужно е само да попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/WK2wqa3737gud4h77
Литературно творческо ателие - „Аберация“ се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.