Среща на участниците в програмата „Млад стажант“

Десета среща на участниците в програма „Млад стажант‘ се проведе на 01.09.2020 г. Този път темите бяха две: организационни въпроси за предстоящото събитие „Младите заедно за по-добро бъдеще“ и подготовка за младежки форум „Истина или предизвикателство“. Стажантите обсъдиха резултатите от проведеното анкетиране сред младите хора във връзка с предстоящото издание на и избраха шестте най-желани теми, които да бъдат включени.

Програма „Млад стажант“ и дейностите по нея са част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.