Международен младежки фестивал „Действай и въздействай“.

В периода 4-5 юни Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ проведе едно от най-мащабните си събития - Международен младежки фестивал/International Youth Festival „Действай и въздействай“.
 Фестивалът бе празник за всички млади хора, както и за тези, които работят със и за тях. Събитието бе открито с прекрасните изпълнения на младежите от група ART CREW и учениците от СУ "Любен Каравелов " гр. Пловдив.
 Освен центровете във фестивала се включиха и организации на национално и международно ниво като: Национален център за безопасен интернет, Asociación de Jóvenes de Mollina - Моллина Жовен, Национален младежки форум - National Youth Forum - Bulgaria, Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement, Български младежки Червен кръст - Пловдив, Национална Скаутска Организация на България, Erasmus Student Network Bulgaria, Академия 'Екатерина Каравелова', Europe Direct Plovdiv, Национална Търговска Гимназия, Дружество за ООН в България / United Nations Association of Bulgaria - програма „Български младежки делегати към ООН“, Фондация Смокиня / Smokinya Foundation, Заедно с Елена Стойчева, представители на Ученически съвет в град Перник, Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association, Детски и младежки център - Димитровград, Младото Поколение В Действие, Leader Academy, ПГКИТ "Д-р Иван Богоров", РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив, BG Бъди активен, Health Activity and Technologies Institute, Institute for Technology Transfer and Innovations, сдружение Младежи говорят, Работилница на Каритас и Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria.
 На алеята на Гребна база под формата на изложение всяка организация представи своите дейности. Паралелно с това техни представители имаха възможността да водят сесии в залите на Младежкия център. Основните теми бяха свързани с младежко предприемачество, доброволчество, младежки политики и вземане на решения, опазване на околната среда, здраве и спорт, международни обмени и програми, както и други развиващи знанията и уменията на младите хора.
 Целият екип на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ благодари на всички участници във фестивала за активното присъствие и доказания професионализъм, както и на всички неуморни доброволци, без които нищо нямаше да бъде същото. По време на събитието бе дадено пространство за изява, творчество и споделеност. Така всички млади хора се докоснаха до магията на „Действието“, която прерастна във „Въздействие“ - към средата, обществото, личността.
 Фестивалът се проведе по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.