Месец на народните танци - 14 март

На 14 март се проведе втората среща от младежка инициатива „Месец на народните танци“!
Красотата на българския фолклор завладя още младежки сърца! Участниците се справиха отлично и с двете нови хора, които научиха. Отново награда за инициатора на дейността Виктория Попова и представителите на образователния ни екип бяха усмивките на лицата на младежите!
 
Предстоят още вихрени упражнения!
Следващите танцови срещи ще се проведат на 21 и 28 март (всеки вторник от месец март) с начален час 19:00 ч. в зала „Метеора“ в Младежки център Пловдив. Всеки, който желае и все още не е присъствал, може да се включи чрез попълването на следната регистрационна форма: https://rb.gy/kdenzo
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.