Месец на народните танци - 28 март

Среща номер 4 от младежка инициатива „Месец на народните танци“ към Младежки център Пловдив се проведе на 28 март.
 
Поради големия интерес на младежите да останат пленени с магията на фолклора танцовите срещи ще продължат и през следващите седмици. Желанието и радостта на участниците вдъхнови организатора на инициативата и представителите на образователния екип да продължат да разпалват пламъка в сърцата на младите хора!
Срещите ни през март бяха изпълнени с много емоции, нови запознанства и 6 нови хора!
 
Младежките инициативи реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.