Междукултурна вечер

На 16 декември в Младежки център Пловдив се проведе Междукултурна вечер. Целта на събитието беше получаване на обратна връзка от проведените 4 международни обмена в Португалия, Ирландия, Словения и Испания през 2022 г.
 
Първата дейност представляваше изготвяне на съдържание, което да разкрие най-ярките моменти от преживяването на младежите по време на обмените. С разказани истории, нарисувани картини, сътворени стихотворения и традиционни танци се пренесохме в четирите страни - домакини на международните обмени.
 
Втората част от събитието беше посветена на дискусии и даване на оценка. Участниците откроиха кои са знанията, придобити по време на обмените, какви свои качества са успели да развият и как да приложат наученото в ежедневието си. По време на активностите младежите също така имаха възможност да дадат конкретни препоръки за подобряване процесите на подготовка и изпълнение на международните дейности.
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.