Международен ден на младежта в „Младежки център Пловдив“

На 12 август се отбеляза Международния ден на младежта. В тази връзка участниците от програма „Млад стажант“ имаха възможността да упражнят наученото до момента, като организираха и проведоха две събития, насочени към техните връстници.

Преди обед се проведе сесията  „Алтруизмът срещу желанието за собствени успехи“. По време на нея  младежите потърсиха отговорите на въпроси като „Какво е да бъдеш доброволец и какви са ползите от това?“, „Как ни влияе мнението на другите?“, „Как всеки от нас определя успеха?“, „Какви са начините за личностно развитие?“ и др.

 „Младежката гражданска активност – мит или реалност“ – това бе темата на вечерната сесия, на която чрез интересни дискусии и ролеви игри участниците разбиваха митове и търсиха истините по темите „Гражданска активност“, „Младежки обмени“, „Влиянието на социалните мрежи“ и др.

Много младежки дух, добро настроение, ентусиазъм и вълнение цареше през цялото време в Образователната биоградинка на ОП „Младежки център Пловдив“.

Тези дейности са по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.