Международен ден на щастието и Международен ден на хумора и шегата - младежка инициатива

Както вече ви споделихме, ученици от ПГЛВ"Христо Ботев" гр. Перущица кандидатстваха и бяха одобрени в конкурса ни за младежки инициативи. Първата от тях бе свързана с Международния ден на щастието. Вече сме сигурни, че те много обичат смеха и забавленията, защото втората е свързана с Международния ден на Хумора и шегата.
 
По случай днешния ден младежите организираха инициативата „Посмях се аз, посмей се и ти“. Главни действащи лица този път бяха Елисавета Мочева и нейните съученици. За да отбележат деня подобаващо - с много смях - те разлепиха на вратите в училището си шеги и забавни вицове. За да е още по-цветно и да покажат своите умения и в чуждите езици, някои от шегите бяха на английски. В голямото междучасие част от образователния екип на Младежки център Пловдив проведе дискусия за границите на хумора и как влияе той на нашето ежедневие.
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.