Международен младежки фестивал 2

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира второ издание на Международния младежки фестивал в периода 2-5 юни. И този път събитието ще е едно своеобразно празненство на младите хора и на тези работещи със и за тях. Във фестивала отново участие ще вземат представители на младежки центрове и организации на национално и международно ниво. По време на събитието те ще имат възможността да представят и промотират своята работа.
 
Основните цели на фестивала са:
- предоставяне на пространство на организациите да развиват и надграждат своите работни практики;
- обединяване на усилията си за повишаване качеството на младежка работа.
Фестивалът ще е тематично организиран около придобиване на знания и развиване на умения на младите хора като гаранция за тяхната успешна реализация.
Ако вие и вашата организация желаете да представите дейността си на изложението и/или да фасилитирате някои от обучителните модули, то може да се регистрирате на следния линк: https://forms.gle/SPJB4JDoT8NyHUuT7
 
Разходите за настаняване и изхранване ще бъдат покрити по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.