Международен обмен с младежи от Норвегия в ОП "Младежки център Пловдив"

🔙В периода 18-22 март 2024 г. Младежки център Пловдив бе домакин на Международен обмен с младежи от Норвегия. По време на посещението си участниците имаха възможност да участват в дейности, организирани и представени от екипа на Центъра съвместно с младежи от Обучителната програма „Младите (въз)действат 2“. Във воденето на теми се включи и партньорът ни от норвежката организация „Норсенсус Медиафорум“ Norsensus Mediaforum, както и дейни млади хора със специално издание на тяхната младежка инициатива. В седмицата на обмена наши гости бяха и част от обучителния екип, провел дългосрочната обучителна програма за екипите на Младежките центрове в България - Маргарита Спасова и Джафер Саатчъ.
🧩 Обменът започна с приветствие от екипа на Младежкия център и продължи с опознавателна дейност, в която всички участниците се представиха. Прегледът на програмата бе имплементиран в кратка дейност, в която младежите имаха активна роля. Последва разясняване на образователните цели на обмена и проучване на очакванията на групата.
🎤Влезлите в обувките на обучители младежи представиха теми от второто издание на наръчника. Жанет Лазарова и Пепита Кръстева организираха и проведоха темата „Презентационни умения“. Те провокираха българските и норвежките младежи да изпробват различни техники за дишане, дикция и интонация и преодоляване на стреса, които да използват за подобряване на ораторските си умения. Дейността приключи с екипно представяне, целящо информиране и предаване на емоция към публиката.
👥 Темата „Работа с уязвими групи“ бе подготвена и водена от Гълъбина Атанасова и Еда Хайрула. Стереотипите и предразсъдъците бяха дискутирани дълго от групата, провокирана от преживелищната дейност за културно изложение. По екипи младежите представиха няколко държави с техните традиции, обичаи, истории, храни и други. Във финалния разговор участниците размишляваха върху собствените си нагласи и светоглед, последствията причинени от стереотипни начини на мислене и осъзнаване на силата на влияние при взаимодействие с общности, създадени от групи от хора с разнообразен светоглед.
🎨 Партньорът ни от Норвегия Ведат Севинчер представи своята тема в наръчника, а именно „Планиране на кампания“. Младежите бяха запознати с метода „Дизайн мислене“, както и с важността на идентифицирането на целевата аудитория за определена кампания или медиен продукт. Преминаха през различни активности, чрез които придобиха нужните знания и умения за това да планират по подходящ начин медийна кампания.
📲 В рамките на обмена успяхме да осъществим и специално издание на младежката инициатива „Тъмната страна на социалните мрежи“. Тя е организирана от учениците Илиян Илиев, Калоян Горанов и Стоян Ламбов, активисти в различни събития, както и в такива на Центъра. Презентираха своето мнение за прекалената ангажираност на хората в социалните мрежи и дадоха примери с лични истории и преживявания.
💡Атанас Латев и Леонардо Славчев бяха следващите обучители. Те подготвиха и представиха темата „Лидерство“. Участниците бяха въведени в темата, разграничавайки понятията „лидер“ и „шеф“ и създавайки портрети с основните им характеристики и отличителни белези. Групата бе въвлечена и в преживелищна дейност с препятствия, в която всеки опита да бъде в ролята на лидер и воден. Последната активност бе свързана с разделяне по екипи, в които младежите разрешаваха различни кризисни казуси.
🎯 Обменът завърши с Младежката конференция по дигитално-медийна грамотност „Младите (въз)действат 2“, в която бяха отчетени резултатите от обучителната програма, както и бяха връчени удостоверения на завършилите я. След това младежите се впуснаха в куиз предизвикателство за град Пловдив и посетиха забележителностите му.
🔎 Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.