Международен младежки обмен в Белгия

▶️ Началото на този месец отведе 10 младежи и представители на образователния екип на Младежки център Пловдив в магична Белгия по време на Международния младежки обмен.
👥 Колегите домакини от Младежки център Дестелхайде представиха организираните от тях образователни дейности и програми. Те са пряко свързани с темата за изкуството🎨, културата🖼️ и себеизразяването на младежите и творците със своя талант🎭. Направихме обиколка на материалната база и инфраструктурните обекти. Срещнахме се с директора и екипа на Центъра, заедно с 2-ма доброволци, част от доброволческа програма на Европейския корпус за солидарност. Коментирахме образователните програми и инструменти, приложими в младежката работа и белгийската действителност, като ги съпоставихме с тези в българската реалност. Участвахме в неформална дейност, свързана с човешките права и в частност правата на децата, като по отбори изградихме своята утопична държава. Станахме част от Младежко изложение Connections, включвайки се в интерактивна образователна дейност.
🔎 Посетихме още Младежки център Ханенбос и Младежки център Де Хог Райлен. Освен представяне на образователните цели, мисия и визия на центровете, участвахме и в присъщи за тях дейности. В Младежки център Де Хог Райлен имахме възможността да разгледаме част от внушителната база от сгради за образователни дейности, места за настаняване и изхранване, с които разполагат. Младежите се докоснаха пряко до природата с редица активности. Участваха в упражнения за екипна работа и изграждане на доверие.
💡Потопихме се за пореден път в магията и красотата на изкуството с посещението ни в организация Recycleart. Тя е изградена на основа на социалното предприемачество, като включва младежи от уязвими групи в процеса на производство и продажба на различни продукти, давайки им възможност за развитие и реализация.
🗣️ Финалът на обмена се постави в сърцето на европейската институционалност, демокрация и ценности - Европейския парламент в Брюксел. Групата ни имаше възможността да се срещне с двама български евродепутати Андрей Ковачев и Андрей Новаков. Така младите хора за пореден път доказаха своето гражданско участие, отправяйки въпроси и идеи към институциите и то на европейско ниво. Присъствахме на пленарна сесия на евродепутатите и посетихме Парламентариума, докосвайки се до сърцевината на демократичното общество.
🙏 Благодарим на всички организации и институции за гостоприемството, вдъхновението и представената картина на неформалното образование, младежката работа и темите, които разглеждат, в контекста на реалността в Белгия и България!
Международният младежки обмен се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.