Международен младежки обмен в Испания

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ заедно с десет младежи от град Пловдив и региона реализираха международен младежки обмен град Малага, Испания и областта в периода 21-25 ноември.
 
Посетихме организацията Молина Жовен, където младежите се запознаха с методите на неформалното образование и как то може да се използва при разработване на образователни програми. Представителят на организацията Тереза Позо Дюран проведе дейност за дискутиране на актуални обществени проблеми в контекста на испанския и българския младежки сектор и как те могат да се решат.
 
Проведохме работна среща с Innosocial, Asociación Arrabal AID които представиха възможности за европейско младежко участие и ползите му за личностното развитие. Запознахме се с дейността на организация Arrabal. Също така организирахме неформална дейност за работа в екип, чрез която участниците излязоха от зоната си на комфорт и използваха творческо мислене за изпълнение и представяне на различни задачи.
Обменът приключи за участниците с нови приятелства, мотивация за развитие и незабравими спомени.
 
Младежкият обмен в Испания се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.