Международен младежки обмен в Люксембург

Люксембург беше дестинацията на петия международен младежки обмен, който екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ осъществи заедно с десет младежи от Пловдив и областта. От 24 до 28 април посетихме Младежките центрове част от Националната агенция за младежта в Люксембург.
 
Първата ни спирка беше Холенфелс. Там се потопихме в природата, защото основен фокус на дейностите на центъра е образование на деца и младежи, насочено към пълноценното използване на природните ресурси и устойчивото развитие. Едновременно с това се запознахме с историята на замъка, където се намира младежкият център. По-късно през деня посетихме Младежки център Мариентал, където видяхме как се създава медийно съдържание и какви дейности за насърчаване на работата в екип се реализират.
 
На следващия ден екипът на Младежки център Санкфонтен ни посрещна с представяне на дейността им и обиколка из сградата, която в миналото е била манастир. Центърът работи за съхраняване на историческото наследство, възпоменание на жертвите от нацизма и реализиране на дейности, свързани с темата за правата на човека.
 
Работното ни посещение продължи в творческо ателие, в което екип ментори помага на младите хора, отпаднали от образователната система или на тези от тях, които преминават към следваща образователна степен или правят крачка към първата си работа. След това видяхме Форум Геезенкнепхен, където младежите използват различни технологии за създаване на музика, роботика и др.
 
И този път заедно с част от образователния ни екип пътуваха 10 младежи от град Пловдив и региона, които преживяха незабравими емоции, обогатиха знанията и опита си в областите, в които работят младежките центрове в Люксембург, както и представиха Пловдив и младежката работа в града ни.
 
Предстоят ни още 4 международни младежки обмена, затова ако искаш да участваш и ти, следи страницата ни във Facebook.
 
Международният младежки обмен се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.