Международен младежки обмен в Палермо, Италия

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ стартира набиране на участници за младежки обмен в Палермо, Италия, който ще се осъществи в периода 04-08.09.2023 година.
 
Основната цел на международния обмен е затвърждаване на установените партньорски взаимоотношения между ОП „Младежки център Пловдив“ и HRYO в Палермо.
Участието в обмена ще повиши знанията на младите хора за неформалното образование като подход при реализиране на младежки дейности на международно ниво, ще бъде разгледана темата за образование за правата на човека и ползите му за личностното развитие и ще се разработят планове за бъдещи съвместни проекти.
 
Профил на участниците:
• млади хора на възраст 18-29 години;
• ниво на владеене на английски език – B1 според Европейската езикова рамка;
• с познания относно смисъла и ролята на младежката работа и как тя се реализира в местния и национален контекст;
• мотивирани и готови да се включат във всички етапи на подготовка, реализиране и оценка на обмена;
• млади хора, които са се включвали в дейностите и програмите, реализирани от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“, са с предимство.
 
За да станете част от обмена е необходимо да:
• се включите в предварителната подготовка, която екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ е предвидил под формата на организационни срещи, дискусии и изготвяне на материали;
• участвате в цялата продължителност на обмена и във всички предвидени в програмата сесии;
• се ангажирате в реализиране на последващи планове и проекти, възникнали в резултат от обмена.

Необходима е регистрация тук: https://forms.gle/5tBvAJ2hqbrgieYT6
След разглеждане на подадените заявления за участие, ще се свържем с кандидатите за събеседване.
Организацията на международния обмен ще бъде съобразена с актуалните противоепидемичните мерки.
 
Разходите за настаняване, изхранване, самолетни билети и трансфери ще бъдат покрити по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.