Международен младежки обмен в Пловдив

В периода 8-12 септември ОП „Младежки център Пловдив“ беше домакин на международен младежки обмен. В събитието се включиха младежи от града и гости от Враца, Добрич, Стара Загора и Осло, Норвегия.
Участниците преминаха през обучителната програма по дигитално-медийна грамотност, разработена и представена от младежките работници и медиатори от младежките центрове Младежки център - Враца / Youth Center - Vratsa, Младежки център - Добрич, Международен младежки център - Стара Загора и Младежки център Пловдив, както и партньорите ни от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Norsensus Mediaforum.
 
Младежите обогатиха знанията и компетенциите си в следните теми: идентифициране на общностни проблеми, светът - платно за нашето въображение, как се изразяваме и общуваме с помощта на изкуството, социално предприемачество, управление на проекти, създаване с цел и дигитален маркетинг, превенция и реакция при проблеми онлайн.
През призмата на всяка от темите участниците изведоха различни общностни проблеми, разгледани в българския и норвежкия контекст. Дискутираха тяхното влияние и идентифицираха възможни начини за разрешаването им. Бяха изготвени предложения за дейности, чрез които да се установят промени в обществения ред спрямо конкретните казуси.
Гостите ни имаха и възможността да разгледат и някои от забележителностите в Пловдив и да посетят Стария град, където се запознаха с част от античната и възрожденската ни история.
Както по време на всеки младежки обмен и тук не отсъстваха много нови приятелства, страхотни идеи, обмяна на вдъхновения и мисли и разбира се - снимки. Съвсем скоро ще ви споделим още - днес ви разкриваме най-емблематичните от разходката ни из Пловдив.
Отправяме и специални благодарности към нашите незаменими доброволци и „млади стажанти“, които се включиха в различни части от програма на обмена - като помощник-фасилитатори, туристически гид, технически специалисти и др.!
 
Международният младежки обмен в Пловдив се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.