Международен младежки обмен в Солун, Гърция

👥Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ и одобрените кандидати бяха част от реализирането на Международен младежки обмен в гр. Солун, Гърция.
🎯Целите на визитата ни бяха свързани с обмяната на добри идеи и практики, както и установяването на партньорства между младежките организации.
🤝 Срещнахме се с Община Ампелокипи-Менемени - City of Thessaloniki - Storm Clouds, на която споделихме повече за мисията на Центъра и целта на дейността ни, насочена в полза на младежкото общество. Те от своя страна ни запознаха с местни организации, които ни разказаха за обстановката с младите хора в страната, за трудностите и предизвикателствата и възможностите, които предлагат.
🚏Първата ни спирка бе Ромския център - Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, който функционира като общинска структура. Неговата цел е да подпомогне интегрирането на ромската общност и да им осигури спокоен, достоен и социално-ангажиран живот.
🚏Следващата ни среща бе с организацията Faros, които се ангажират със сериозната задача да изградят перспектива за бъдеще на деца и младежи, които са мигранти.
🚏На следващия ден от посещението ни успяхме да се докоснем и до InfinityGreece - социално предприятие, даващо възможност на младите да придобият знания относно медийната грамотност и да усвоят дигитални и предприемачески умения.
🚏А интересната история на създаването на WE от група приятели, която чухме от първо лице вдъхнови младежите да продължават да мечтаят и да бъдат социално и граждански активни. Организацията предлага спортни услуги и функционира като концертна зала, кафене и младежко пространство, в което се провеждат артистични и циркови изяви и събития.
🚏В новосъздадения младежки център Επίκεντρο Actionaid бяхме разведени от младежките им работници, които ни показаха базата си и споделиха повече за образователните си дейности, съобразени с нуждите на местното младежко обкръжение.
🚏В последния ден от престоя ни успяхме да се запознаем и с Balkan Heart, United Societies of Balkans. Тяхната основна цел е да даде поле за себеизразяване, като организира креативни образователни програми, семинари, работилници, културно-развлекателни дейности и дневни конференции за всички възрасти, но с приоритет към подрастващите.
🚏Последната организация, която посетихме с голямо любопитство, бе IHA - InterEuropean Human Aid Association - център за подпомагане на бежанци. Съпътстващите актуални събития ни приближават все повече до подобни структури, а споделеното в тази среда повлия емоционално и се отрази на всеки един от участниците в обмена.
🧩 Всички срещи се осъществиха благодарение на домакина ни Mary Drosopulos - обучител и преподавател с богат опит в сферата на младежката работа. Тя бе и част от комисията ни за подновяване на Знака на качество на Съвета на Европа. Благодарим ѝ сърдечно за възможностите, партньорството и приятелството!
💡Международният младежки обмен се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.