Международния ден на младежта - Представление по Форум театър

На 12.08.2021 ОП „Младежки център Пловдив“ отпразнува Международния ден на младежта. Начало на програмата бе дадено от нежното изпълнение с цигулка на Аделина Сивкова.
Продължихме с представлението на групата по Форум театър, с ръководител Геника Байчева, където участниците имаха възможност да променят хода на действията, опитвайки се да разрешат актуален за съвремието ни социален проблем. Младежите от публиката влизаха в ролите на актьорите и представяха своето разбиране за изход от ситуацията. Станахме свидетели на изключително интересни и оригинални предложения.
 
Във втората част акцент бе огънят, който се свързва с непокорния дух на младежа. Той е живата стихия, която пречиства, трансформира и дава сила. Всички бяха завладени от магията на огнено-театралния спектакъл „Самодива“, който се реализира като младежка инициатива на формация Firestep.
 
Събитието се реализира по проект „Младежки център Пловдив- мощен фактор за местно развитие, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.