„Млад икономист“ - финална сесия от първи поток по програмата

Тази събота (20.03) от 14:00 ч. се проведе последното занятие от първия поток на обучителната ни програма „Млад икономист“. Участниците бяха въвлечени в едно приключение, изпълнено с много нови знания, умения, емоции, смях и дейности. Докоснаха се до необятния свят на икономиката, криещ много тайни, които малко по малко – след всяка нова среща с обучителите Николай и Катя, те разгадаваха. Някои от тях ни разкриха, че страшно много им харесва да работят в екип, да споделят свои разсъждения по редица въпроси, да разбиват митове и да изграждат своите бъдещи финансови цели. Оценката на редица лични и обществени събития през очите на икономическите закони и инструменти обрисува пред участниците една по-пълна и ясна картина за заобикалящия ни свят при вземането на решения. Всички, преминали през модулите на обучението, получиха удостоверения за завършената програма и споделиха своите впечатления!

Само след няколко дни започва регистрацията за нова група младежи на възраст 15-29 години от Пловдив и региона. Периодът на провеждане на обучението на поток 2 от „Млад икономист“ стартира през месец април. Целта на програмата е да изгради у младите хора рационален начин на мислене, ефективно управление на личния бюджет и ясен план при формиране на дългосрочни цели.

Обучителната програма "Млад икономист" е част от дейността "Умения на новото време" по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.