Млад стажант 3 „Младите (въз) действат“

🔎ОП „Младежки център Пловдив“ стартира сформирането на трета група стажанти, които:
👉 ще се докоснат до света на неформалното образование и младежката работа;
👉 ще придобият умения за водене на дейности и организиране на събития;
👉 ще се превърнат в посланици на идеята за местно развитие и облагородяване на града и малките населени места.
Програмата е съставена от 13 модула на различни теми, като:
🎭 Емоции и изразяване, преодоляване на стереотипи
🎨 Креативност и изкуство
🍃 Екология и доброволчество
💙 Социално предприемачество и управление на проекти
📷 Създаване на съдържание
🔍 Информираност и защита в онлайн среда
📌 Образователната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“ дава пространство за изява, творчество и споделеност. Участниците ще се включат в обученията, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда.
С надграждането на своите умения по време на всеки от модулите, те ще имат възможността да реализират все по-успешно идеите си, да изразяват свободно позицията си и да участват активно в обществото.
📖 Това са едни от основните цели на наръчника по програмата „Младите (въз)действат“, създаден от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ в партньорство с Младежки център - Враца, Младежки център - Добрич и Международен младежки център Стара Загора от Националната мрежа на младежките центрове, както и ФПИК, Норсенсус Медиафорум.
🗺 Дейността ще се провежда съобразно противоепидемичните мерки в страната.
🔜 Кога започваме? На 30 октомври от 10:00 ч. в платформата Zoom.
👉🏻 Кой може да се включи? Събитието е предназначено за младежи (15-29 г.)
▶ Как да се включите в събитието? Участието Ви е напълно безплатно! Нужно е само да попълните следната регистрационна форма👇https://forms.gle/aZDkcEcHsUxq8goA6
 
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.