Младежи се включиха в представяне на Импровизационен театър

На 10 юни група импроентусиасти от различни краища на света демонстрираха пред младежи от Пловдив основни същностни характеристики на импровизационния театър – приложение, роля и значение на комуникацията, социалните контакти и обществените процеси. Участниците преминаха през поредица от упражнения, насочени към способността за влизане в роля, изразяване на емоции, използване на невербалната комуникация, провокиране на спонтанността, креативността и умението за справяне и реакция в различни неочаквани ситуации. Всички тези дейности бяха с цел постепенното навлизане на групата в импровизационните техники, необходими за изграждането на отделни представления. Публиката имаше възможността да зададе желаните теми, сюжет и образи, които да бъдат разиграни от доброволци.

Събитието е по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.