Младежка инициатива „Огнено-театрален спектакъл“

На 12ти август се състоя поредната младежка инициатива одобрена в конкурса организиран от ОП ,,Младежки център Пловдив“

,,Ние сме формация за огнено и театрално изкуство  Firestep. От около година сме група, като всеки един от нас има богат предишен опит в огнената драма. Като група сме имали участия на събития в различни населени места. Кандидатствахме за младежка инициатива към ОП ,,Младежки център Пловдив“ и бяхме одобрени. Събитието се проведе на 12ти август – Международен ден на младежта 2021 година.

Целта ни беше да популяризираме огненото изкуство и да провокираме интереса на повече младежи към българския фолклор. Представихме спектакълът ,,Самодива“ базиран на български приказки и легенди.“

Събитието се реализира по проект „Младежки център Пловдив- мощен фактор за местно развитие, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.