Младежки форум „Истина или предизвикателство: Младежко включване“

🔙Младежки форум „Истина или предизвикателство: Младежко включване“ отново бе едно невероятно преживяване както за участниците, така и за обучителите.
🔎Събитието бе открито с дейност за запознаване, в която участниците разказаха за себе си и своите очаквания от форума. Участниците активно се включиха в Световно кафене на тема „Знаем ли какви са нуждите и потребностите на младите хора днес?“. В този процес младежите обсъждаха в малки групи какви нужди и потребности имат те, кои теми са актуални за тях, под какъв формат и времетраене биха искали да им бъдат представени. Събраната информация ще бъде от изключителна важност за предстоящите дейности и събития на Младежки център Пловдив.
📲Продължението на програмата бе в ръцете на активистите Илиян Илиев и Стоян Ламбов, които представиха своята младежка инициатива „Тъмната страна на социалните мрежи”. Чрез личен пример учениците дадоха глас на една революционна за съвременния свят идея, която би подобрила животите на подрастващите в много аспекти. Те въздействаха на възприятието на младите хора за социалните мрежи, за ежедневните им навици и ги подтикнаха към стремеж за самоусъвършенстване.
🎯Закриващият обучител на този форум бе Андрей Илиев - съосновател и изпълнителен директор Лидер Академия. Той е въвлечен в социално предприемачество и младежка дейност от 15 години. Андрей даде възможност на всеки от участниците да премине през два личностни теста. Единият от тях бе многофакторния личностен тест по „Голямата Петорка“, който се използва за всеобхватна оценка на личността. Тестът даде резултати за петте големи фактора на личността - Екстраверсия, Негативна емоционалност, Съвестност, Интелектуален потенциал и Сговорчивост. В дълбочина бяха разгледани факторите и характерното поведение за всеки профил, както и бяха предложени различни бъдещи възможности за младежите.
💡Финалът на събитието бе посветен на обратната връзка, която винаги е била фундаментална за неформалното образование и младежката работа.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.