Младежки форум „Истина или предизвикателство: През призмата на неформалното образование“

Критичното мислене, креативността и работата в екип са необходими компетентности на младите повече от всякога в днешния динамичен свят. Именно тези умения, но и много други се развиват чрез неформалното образование.
 
Все повече то се прилага като метод в обучителната практика. Но какво всъщност представлява? Какво го различава от формалното образование?
Отговорите на всички тези въпроси ще потърсим заедно на Младежки форум „Истина или предизвикателство: През призмата на неформалното образование“.
 
Във всяко издание на формата въвличаме младежи от цялата страна* в творчески процеси, които стимулират креативното мислене и успешното реализиране на идеи. За осми пореден път в рамките на три дни форумът ще се проведе на територията на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“.
*За участниците във форума са осигурени нощувки (за гостите, които не са от Пловдив) и изхранване.
 
Къде?
ОП „Младежки център Пловдив“ - Гребна база Пловдив, ул. „Ясна поляна“ 18
 
Кога?
Форумът ще продължи от 14 - 16 октомври 2022 г.
 
Как?
Участието е напълно безплатно. Необходима е само регистрация тук: https://forms.gle/sqY4RXkM4iFyPno79
 
Младежкият форум се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.