Младежки форум „Истина или предизвикателство: Разплети кълбото с изкуство“

Проведохме и деветия ни Младежки форум „Истина или предизвикателство“. Темата на това издание на събитието бе свързано с изкуството и менталното здраве, а мотото – „Разплети кълбото с изкуство“.
 
И този път се включиха участници не само от град Пловдив, но и от цялата страна. Програмата стартира с предизвикателството „създайте произведение на изкуството“. Видяхме как всяка група младежи интерпретира заданието по различен начин и че не можем да дефинираме точно изкуството, нито да го „поставим в рамка“.
Продължихме с Геника Байчева - обучител „Креативни методи и техники за обучение“, чиято сесия бе свързана с психичното здраве и дейност за темите, които вълнуват младите хора за тяхното добро ментално състояние. Предизвикахме креативността в нас, преживявайки различни форми на изкуството по нестандартен начин.
 
През последния ден участниците трябваше да обединят аудио-визуална дигитална творба и менталното здраве. Развихряйки творческото си мислене, всяка група създаде свой план за кампания, промотираща ментално благополучие чрез различни форми на изкуството.
 
Форумът се реализира като по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.