Младежки форум „Истина или предизвикателство: Реален свят в дигитална вселена“

За 6 пореден път се проведе Младежки форум „Истина или предизвикателство: Реален свят в дигитална вселена“. Фокусът на това издание бе сблъсъкът между двата свята – техните допирни точки и разлики.
Младежи от Враца, София, Стара Загора и Пловдив взеха участие в това преживяване, развивайки нови знания и умения. Първият модул бе свързан с опознаването и сплотяването на участниците. С това се заеха стажантите на центъра от програмата „Младите (въз)действат“. Във втория модул част от екипа на центъра проведоха обучение за работа с популярните програми на Microsoft – Word, Excel, PowerPoint.
 
Програмата продължи с изграждане на фотосесия и развиване на фотографското мислене, които обучителят Филип Шопов (https://www.instagram.com/foto.shopov/) представи като портал между реалното и дигиталното. Форумът завърши с усъвършенстването на презентационни умения, което бе поверено от Петя Боекова.
Обученията вървяха ръка за ръка с увлекателни интерактивни игри и добро настроение. Най-очакваната част от Младежкия форум бе играта „Съкровище“ (Treasure Hunt) – приключение със загадки, предизвикателства и състезателен характер.
 
А групата Огнена група FireLab - Враца представиха своя огнено-театрален спектакъл – инициатива на младежите като подарък за присъстващите на форума.
Младежки форум „Истина или предизвикателство: Реален свят в дигитална вселена“ се провежда като част от проект „Младежки център Пловдив- мощен фактор за местно развитие“ по Програма Местно развитие/Local Development Programme „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.