Младежки обмен в Португалия

До младежкия ни обмен в Португалия остава по-малко от месец. С огромно вълнение и нетърпение с нашите младежи се подготвяме за предстоящото приключение.
Проведохме онлайн организационна среща с одобрените за обмена участници, в която те направиха първите си стъпки към опознаване. Освен това екипът ни представи на младежите програмата и основните цели на дейността и провокира у тях още по-голям интерес и нетърпение.
 
Следваща ни среща проведохме в сградата на Младежкия център. Важна част от включването на младежите в дейностите ще бъде представянето на Младежки център Пловдив пред домакините ни в Брага. Затова предизвикахме младежите да освободят своята креативност и да генерират различни идеи, чрез които да разкажат за участието си в обучения и инициативи, организирани от центъра.
 
Преди отпътуването ни предстои още една среща, след която стягаме багажа и дим да ни няма към една от най-старите и колоритни държави в Европа - Португалия.
 
Ако искате да станете част от следващия ни младежки обмен - в Киларни, Ирландия, то може да подадете своята кандидатура тук: https://forms.gle/x49akYQBPhk9YfHD9. Очакваме ви!
 
Разходите за настаняване, изхранване, самолетни билети и трансфери ще бъдат покрити по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.