ОП „Младежки център Пловдив“ затвърждава партньорствата си на международно ниво

За шеста поредна година „Младежки център Пловдив“ взе участие в годишната среща на международните центрове, отличени със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. Основната цел на събитието е да се представи текущата ситуация в четиринадесетте европейски младежки центъра, носители на приза, както и да се сподели опит и експертиза по отношение на изпълняваните програми и проекти. През настоящата година тема на срещата е устойчивото развитие на центровете.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.