Мотивационни срещи в гр. Перущица и гр. Сопот

На 23 и 27 февруари част от екипа на Младежки център Пловдив проведе две мотивационни срещи в региона - гр. Перущица - ПГЛВ"Христо Ботев" гр. Перущица и гр. Сопот - СУ "Иван Вазов", Сопот.
 
По време на двете събития бе представена работата на Младежкия център, както и възможностите, от които могат да се възползват младежите. След това дейността продължи във вид на токшоу, чийто „гост“ бе образователният ромски медиатор - Донка Кьосева. Тя разказа за пътя, който е извървяла, за да осъществи своята мечта - да се занимава с изкуство. Сподели моменти от своето детство, от своето средно и висше образование, от участието си в безброй театрални постановки и спектакли, както и за настоящата си работа в Центъра. Участниците чуха истории и за нейните предизвикателства и успехи. Дони демонстрира и няколко практически упражнения от актьорското майсторство, чрез които всеки може да подобри своя език на тялото и своята дикция. Също така тя отговори на всички въпроси, които любопитната „публика“ на ток-шоуто имаше.
 
Предстоят още срещи с младежите от град Перущица и град Сопот в следващите месеци, като тогава те ще бъдат в главната действаща роля.
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.