Първи стъпки на сайта „Музей на спорта“

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ!
Тук, в ОП „Младежки център Пловдив“, силният дух и мотивацията винаги са били движеща сила. Вярваме, че спортът е основополагащ елемент за изграждането на бъдещето, а познаването на историята е основата, на която стъпваме.
Затова днес открехваме леко една врата - към историята и към бъдещето - първите стъпки на сайта „Музей на спорта“:
Сайтът е инициатива на Центъра, по която не спираме да работим. Историите и биографиите на видните личности, клубове и спортни събития се пишат и днес - затова отправяме покана към Вас - ако искате и Вашият клуб да бъде поместен на страницата - пишете ни.
А повече информация - очаквайте съвсем скоро!
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.