Начална пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

На 15 юли 2020 година в образователната биоградинка на ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе начална пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие", реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Участие взеха представители на местната власт, Националната мрежа на младежките центрове в България, партньорите по проекта Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, както и колеги и приятели на центъра. Представени бяха основните дейности и предстоящите събития, планирани за периода на изпълнение на проекта от кмета на гр. Пловдив - г-н Здравко Димитров, зам.- кмет „Спорт и младежки дейности“- Георги Титюков, зам.-кмета Илия Кирчев и директора на центъра - Димитрия Тодорова. Средствата заделени по програмата са предназначени за четирите центъра в България, а именно: Пловдив, Добрич, Стара Загора и Враца. Финансирането за разширяване на дейностите на Младежки център Пловдив е в размер на 2 053 740, 60 лева с период изпълнение 36 месеца.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.