Начало на младежката инициатива „Права за мен, права за всички”

На 19 февруари започна младежката инициатива на Виктория Димитрова „Права за мен, права за всички”. В първата среща младежите се запознаха с идеята на образователната кампания и споделиха какви са техните очаквания от програмата, за да може тя да отговори на техните нужди.
 
След като се запознаха помежду си, участниците преминаха към първата дейност, която беше времева линия на правата на човека. Чрез нея младежите видяха хронологично как са възникнали различните права на човека и че правата на човека са променливи и еволюират с времето. Втората задача представляваше разглеждане на някои от правата на човека от Всеобщата декларация за правата на човека, като участниците трябваше да познаят правото само чрез рисунка. Обсъдихме основните характеристики на правата, тяхната роля като морални принципи, които гарантират достойния живот на всеки човек. Някои от членовете в документа породиха дискусии за същността на правата и как те са свързани с нашето ежедневие.
 
Инициативата „Права за мен, права за всички” ще продължи със сесия за правото на равенство и свободата от дискриминация. Следващата среща ще се проведе на 5 март от 11:00 ч., а за участие е необходима само предварителна регистрация: https://forms.gle/1nGUwVFKe6iFgP4L8
 
Младежката инициатива се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.